Przedmioty Architektoniczne

Zapoznamy się z dokumentacją projektową i programami komputerowymi do projektowania i wizualizacji, a także będziemy nadzorować przycinanie drzew i krzewów oraz pielęgnować tereny zieleni w parkach, na osiedlach i przy obiektach użyteczności publicznej.

Podstawy architektury krajobrazu
Projektowanie obiektów terenów zieleni
Wykonywanie projektów obiektów roślinnych
Urządzanie terenów zieleni