Praca po Architekturze Krajobrazu

Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć pracę w:

• pracowniach projektowych
• wydziałach zieleni miejskiej
• firmach ogrodniczych zajmujących się urządzaniem terenów zieleni

• przedsiębiorstwach zajmujących się opieką nad  

      istniejącą zielenią (osiedla, zakłady przemysłowe itp.)

    • firmach produkujących sadzonki i nasiona

    • własnej firmie- po ukończeniu naszej szkoły będziesz 

      przygotowany do podjęcia własnej działalności z 

      zakresu projektowania i aranżacji zieleni czy produkcji 

      roślinnej