Zainspiruj się przedmiotami na Architekturze

Przedmioty
Architektoniczne

Podstawy architektury
Projektowanie obiektów Podstawy architektury krajobrazu

Przedmioty
Przyrodnicze

Zastosowanie roślin ozdobnych w projektowaniu Pielęgnowanie terenów zieleni Urządzanie terenów zieleni

Przedmioty
Techniczne

Podstawy architektury
Projektowanie obiektów Podstawy architektury krajobrazu

Przedmioty
Artystyczne

Wykonywanie projektów terenów zieleni Opracowywanie projektów graficznych

Poznaj nasze przedmioty

Przedmioty Architektoniczne

Będziemy się uczyć:

posługiwać się dokumentacją projektową

stosować programy komputerowe do projektowania
i wizualizacji

nadzorować przycinanie drzew i krzewów

Wybrane przedmioty

Podstawy architektury krajobrazu

Projektowanie obiektów terenów zieleni

Podstawy architektury krajobrazu

Przedmioty
Przyrodnicze

Będziemy się uczyć:

posługiwać się dokumentacją projektową

stosować programy komputerowe do projektowania
i wizualizacji

nadzorować przycinanie drzew i krzewów

Wybrane przedmioty

Podstawy architektury krajobrazu

Projektowanie obiektów terenów zieleni

Podstawy architektury krajobrazu

Przedmioty
Techniczne

Będziemy się uczyć:

posługiwać się dokumentacją projektową

stosować programy komputerowe do projektowania
i wizualizacji

nadzorować przycinanie drzew i krzewów

Wybrane przedmioty

Podstawy architektury krajobrazu

Projektowanie obiektów terenów zieleni

Podstawy architektury krajobrazu

Przedmioty
Artystyczne

Będziemy się uczyć:

posługiwać się dokumentacją projektową

stosować programy komputerowe do projektowania
i wizualizacji

nadzorować przycinanie drzew i krzewów

Wybrane przedmioty

Podstawy architektury krajobrazu

Projektowanie obiektów terenów zieleni

Podstawy architektury krajobrazu