Zainspiruj się przedmiotami na Architekturze

Przedmioty
Architektoniczne

Podstawy architektury
Projektowanie obiektów Podstawy architektury krajobrazu

Przedmioty
Przyrodnicze

Zastosowanie roślin ozdobnych w projektowaniu Pielęgnowanie terenów zieleni Urządzanie terenów zieleni

Przedmioty
Techniczne

Podstawy architektury
Projektowanie obiektów Podstawy architektury krajobrazu

Przedmioty
Artystyczne

Wykonywanie projektów terenów zieleni Opracowywanie projektów graficznych

Poznaj nasze przedmioty

Przedmioty Architektoniczne

Będziemy się uczyć:

posługiwać się dokumentacją projektową

stosować programy komputerowe do 

projektowania i wizualizacji

nadzorować przycinanie drzew i krzewów

Wybrane przedmioty

Podstawy architektury krajobrazu

Projektowanie obiektów terenów zieleni

Podstawy architektury krajobrazu

Przedmioty
Przyrodnicze

Będziemy się uczyć:

rozpoznawać poszczególne gatunki roślin

charakteryzować typy krajobrazu

przygotowywać podłoże pod nasadzenia roślin ozdobnych

dobierać rośliny do poszczególnych założeń ogrodowych

Wybrane przedmioty

Zastosowanie roślin ozdobnych w projektowaniu

Pielęgnowanie terenów zieleni

Urządzanie terenów zieleni

Przedmioty
Techniczne

Będziemy się uczyć:

Organizowania prac związanych z budową obiektów architektury krajobrazu

wykonywać pomiary geodezyjne związane 

z aranżacją zieleni

kosztorysować i stosować zasady marketingu 

obsługiwać narzędzia ogrodnicze

Wybrane przedmioty

Projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu

Budowanie i konserwacja małej architektury krajobrazu

Prowadzenie firmy architektury krajobrazu

Przedmioty
Artystyczne

Będziemy się uczyć:

układać bukiety i aranżować kompozycje florystyczne

wykonywać rysunki odręczne z zastosowaniem 

różnych technik rysunkowych i barwnych

wykorzystywać zasady kompozycji
w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu

Wybrane przedmioty

Wykonywanie projektów terenów zieleni podczas praktyki zawodowej

Rysunek odręczny

Plany zagospodarowania przestrzennego